Marktsegment

home treatment & wearables.

De mens wordt de manager van zijn eigen gezondheid, met steeds meer nadruk op preventie en autonomie voor de cliënt/patiënt. Wij ontwikkelen oplossingen voor zelfmonitoring en thuisbehandeling. Door deze functies in intelligente producten te combineren, dragen we bij aan complete, ‘closed-loop’ zorg buiten de kliniek.

MEDISCHE ZELFBEDIENING

gezonde autonomie.

De aandacht voor preventie en de behoefte aan autonomie over de eigen gezondheid vertalen zich in medische technologie voor gebruik thuis en onderweg. Dat geldt voor (chronische en langdurige) ziekte en voor de algehele conditie. Wij hebben kennis van de technologische mogelijkheden voor thuisbehandeling en zelfmonitoring. Denk aan miniaturisatie, draadloze communicatie en slimme algoritmes. Dat combineren we met onze expertise van medische productontwikkeling. Zo realiseren we ook draagbare en minimaal-invasieve producten die vitale functies kunnen overnemen. Tevens ondersteunen we industrialisatie en opschaling van de productie.

Finapres NANO CORE module voor bloeddrukmonitoring

Contact-Edwin-Beckers-Demcon

“wij geven mensen regie over hun eigen gezondheid.”

Wij staan dicht bij de gebruiker van medische thuistechnologie en besteden veel aandacht aan een intuïtieve en foutvrije bediening. Ook maken we instructie-animaties die inzicht geven in de werking en daarmee vertrouwen creëren. Met onze ervaring in continue meting en regeling van vitale functies verbinden we monitoring en behandeling. Zo brengen we mensen echt ‘in control’.

life sciences & health

meer marktsegmenten

cardiovascular

In de cardiovasculaire zorg zijn al veel innovaties doorgevoerd, maar er valt…

Lees meer

critical care systems

De zorg voor een patiënt in kritieke toestand is van levensbelang. Wij…

Lees meer

diagnostic imaging

Bij veel aandoeningen zijn hoogwaardige beelden essentieel voor diagnostiek en…

Lees meer

interventional systems

Medische interventies gebeuren steeds vaker minimaal invasief. Dat verkleint de kans op…

Lees meer

in-vitro diagnostics

Voor snelle, doelgerichte zorg komt er steeds meer vraag naar het ter plekke testen van…

Lees meer

radiation oncology

Radiotherapie is de meest gebruikte optie voor behandeling van kanker. Wij ontwikkelen…

Lees meer

regenerative medicine

Stamceltherapie en weefseltechnologie zijn grote beloftes van de regeneratieve…

Lees meer