22-04-2022

Demcon als onderdeel van CO-VERSATILE Digital Technolope

Delen

CO-VERSATILE Digital Technopole wil de kracht van Europese fabrikanten ontsluiten en het mkb helpen de productiefaciliteiten een herbestemming te geven om in te spelen op dringende maatschappelijke behoeften

 Onder leiding van het in Boedapest gevestigde SZTAKI heeft het CO-VERSATILE project van de EU een nieuwe mijlpaal bereikt in het aansturen van de samenwerking van spelers op de Europese productiemarkt. De ‘Digital Technopole’ zal de paraatheid van Europa om toekomstige verstoringen en tekorten tegen te gaan, naar een nieuw plan tillen.

20 april, Boedapest, Hongarije – CO-VERSATILE, het door de EU gefinancierde Horizon 2020-project, heeft vandaag de ‘Digital Technopole’ gelanceerd, één gemakkelijke toegangspoort tot op maat gesneden diensten, technologieën en deskundige adviezen voor Europese fabrikanten die snel op crisissituaties willen reageren en hun faciliteiten een nieuwe functie willen geven om de productie van kritieke benodigdheden, zoals essentiële medische apparatuur, op te voeren.

De ‘Digital Technopole’ is een nieuw cloud-platform dat samenwerking moet bevorderen en vertrouwen moet creëren tussen verschillende belanghebbenden, waaronder logistiekbedrijven, deskundigen, adviesbureaus en Europese productiebedrijven.

“De COVID-19-pandemie heeft de kwetsbaarheid van de toeleveringsketens en productieprocessen in Europa blootgelegd, evenals de afhankelijkheid van de EU van niet-EU-bronnen voor medische en persoonlijke beschermingsmiddelen. Om toekomstige pandemieën en grensoverschrijdende bedreigingen het hoofd te kunnen bieden, hebben we nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe bedrijfsmodellen nodig. Daarom hebben de partners van CO-VERSATILE de oplossing ‘Digital Technopole’ bedacht. Met de bekendmaking van vandaag zetten we de deur open voor twee miljoen Europese productiebedrijven, die klaar staan om hun steentje bij te dragen in tijden van nood; bijvoorbeeld bedrijven die zich bezighouden met computerelektronica, rubber en kunststoffen, machines en metaalproductie”, aldus dr. Robert Lovas, coördinator van het CO-VERSATILE-project en adjunct-directeur van het Hongaarse Instituut voor computerwetenschap en controle (SZTAKI), Eötvös Loránd Research Network (ELKH).

De ‘Digital Technopole’ is gebaseerd op technologie van clesgo en wordt ondersteund door expertise en diensten van 21 vooruitstrevende CO-VERSATILE-consortiumpartners uit negen Europese landen. De ‘Digital Technopole’, die de inzet van alle projectpartners onderstreept, zal toegang bieden tot hun expertise en diensten. Als ‘proof of concept’ zullen in de ‘Digital Technopole’ de eerste projectresultaten worden geïntegreerd die gerealiseerd zijn via de ontwikkeling van de CO-VERSATILE-productiescenario’s.

“Dit nieuwe B2B-cloudplatform wil de toegang tot oplossingen, experts en infrastructuur stroomlijnen – dankzij de specifieke functies die de interacties en marktdiensten voor kopers en leveranciers van de ‘Digital Technopole’-gemeenschap ondersteunen. Met de bereidheid en de inzet van de betrokken fabrikanten zullen het Community Network en de Marketplace van de ‘Digital Technopole’ naar verwachting een sleutelrol spelen bij het bereiken van een snelle, 48-uurs respons op dringende productiebehoeften in Europa”, aldus Sebastian Pena Serna, oprichter van clesgo GmbH.

Tijdens de COVID-19-pandemie hebben thuisblijven en toegang op afstand geholpen om levens te redden en de verspreiding van het virus te voorkomen. Samen met de reeds versnelde digitale transformatie en digitaal geactiveerde samenwerking in de productiesector heeft dit de vraag naar cloudgebaseerde simulaties en Digital Twin-omgevingen – die nodig zijn voor snelle herbestemming en efficiënte herconfiguratie van productielijnen – alleen maar doen toenemen.

“De ‘Digital Technopole’ zal aan deze groeiende vraag voldoen door een centrale toegang te bieden tot gedecentraliseerde en aanpasbare diensten, waaronder fabriekssimulaties en simulaties van bevoorradingsnetwerken die een snel herconfiguratieproces mogelijk maken en de kosten en materiaalverspilling verminderen. Een dergelijke schaalbare cloudificatie van simulatiediensten zal worden aangeboden door University of Westminster en SZTAKI als onderdeel van de ‘Digital Technopole’ – lichtte dr. Tamas Kiss, hoogleraar aan het Centre for Parallel Computing in Westminster, toe.

Background information about the CO-VERSATILE project
Het CO-VERSATILE-project ontvangt meer dan vijf miljoen euro financiering van Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, als onderdeel van de toezegging van de Commissie van 1,4 miljard euro voor de wereldwijde coronarespons. Het project is gericht op een snelle respons en hergebruik van productiefaciliteiten voor essentiële medische benodigdheden en apparatuur.

Het 21 leden tellende consortium omvat Institute for Computer Science and Control (SZTAKI), Eötvös Loránd Research Network (ELKH) als hoofdcoördinator, clesgo GmbH, Deep Blue, DEMCON, EIT Manufacturing Central, Engineering, Fraunhofer institutes (Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research en Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik), HSSMI, IE University, innomine Digital Innovation Hub Nonprofit Ltd., Instituto Tecnológico de Aragón, Leibniz Universität Hannover, Manufacturing Technology Centre, ML ENGRAVING SRL, OR.P.STAMPI SRL, SKM Aeronautics Ltd., STAM S.r.l., TU Wien, TecnoStatic, University of Applied Science of Southern Switzerland en University of Westminster LBG.

Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elena Leinemann, communication manager bij CO-VERSATILE, tel: +49 6151 38441 46 of stuur een e-mail naar elena.leinemann@eitmanufacturing.eu

Neem deel aan de ‘Digital Technopole’  https://dtp.co-versatile.eu/

Meer informatie over de ‘Digital Technopole’  https://co-versatile.eu/our-promise/digital-technopole-rapid-response