INNOVATE FOR SOCIETAL CHALLENGES

start-ups & investments.

We zetten ons in om ondernemers te helpen bij het creëren, ontwikkelen en laten slagen van nieuwe bedrijven. Als we kansen zien, zijn we bereid – én in staat – om serieus te investeren in nieuwe bedrijven.

''we willen innoveren en durven risico te nemen.''

We laten hiermee zien dat we willen innoveren, ruimte geven aan pionieren, risico’s durven nemen en ook echt daadwerkelijk investeren in maatschappelijke impact.

RESULTATEN 2022

maatschappelijk zinvolle investeringen.

 • Ruim 70 investeringsaanvragen ontvangen en behandeld door Demcon investment. Hieruit zijn uiteindelijk 6 nieuwe investeringen gedaan.
 • In totaal telt Demcon investment 16 deelnemingen, waarvan we in 2022 in 9 portfoliobedrijven hebben geïnvesteerd:
  • 6 investeringen in nieuwe portfolio bedrijven (4 rechtstreeks onder investment en 2 onder het Demcon innovatiefonds coöperatief u.a.)
  • 3 bij-financieringen in bestaande portfolio bedrijven.
 • 917.000 euro – Vanuit Demcon Investment geïnvesteerd in bestaande en nieuwe portfoliobedrijven.
 • De portfoliobedrijven van Demcon investment leverden in 2022 door middel van ontwikkelopdrachten en productiewerk voor ruim 12,4 miljoen euro omzetbijdrage aan de Demcon group.
 • 2 Overnames (Demcon suster en Demcon convergence).

DOELSTELLINGEN 2023

ons streven voor 2023.

 • 100% van de investeringen in het kader van CSV

Deze doelstellingen willen we behalen door het oppakken en realiseren van de volgende projecten:

 • CSV opnemen in beoordelingssystematiek M&A
 • Eigen investering in de Own Products bedrijven: 2 miljoen euro (volledig opbouw eigen IP)
 • Demcon investment: 1,2 miljoen euro minderheidsbelangen

“ondernemerschap schept kansen voor maatschappelijke vernieuwing.”

PROJECTEN UITGELICHT

ondernemers laten groeien.

Geslachts-bepaling ín het ei

In februari 2022 is door Demcon investment geïnvesteerd in het in Leiden gevestigde bedrijf In Ovo. Deze biotech startup verbetert het dierenwelzijn, met de – mede door Demcon ontwikkelde – ei-selecteer-machine ‘ELLA’. Deze machine concludeert op basis van een eiwitpunctie of uit het ei een kip of een haan komt. In de pluimveesector worden jaarlijks meteen na uitkomst 6,5 miljard haantjes gedood, omdat ze geen eieren kunnen leggen. In verschillende landen neemt de maatschappelijke weerstand hiertegen toe. In Ovo komt daarom met een systeem voor geslachtsbepaling ín het ei. Wij hebben de automatisering verzorgd van het complete proces voor het nemen van monsters uit de eieren. Dit voorkomt onnodig dierenleed en bespaart kosten, wat bijdraagt aan duurzame en betaalbare voeding.
Lees verder

Innovatieve vaginale ring

Eén van de bedrijven in het bestaande portfolio van Demcon investment is het Nederlandse MedTech bedrijf LiGalli. LiGalli ontwikkelt met de Demcon-teams in Delft en Best in hoog tempo de nieuwe innovatieve LiGalli MedRing. Dit is een unieke vaginale ring die gecontroleerd een medicijn in vloeibare vorm afgeeft tegen incontinentie. De Medring wordt bestuurd via een smartphone-app. Deze LiGalli MedRing maakt effectievere medicijntoediening via de vaginale weg en betere diagnostiek mogelijk. Hiermee kan incontinentie doelgericht worden behandeld, waardoor vrouwen geen belemmeringen meer hoeven te ervaren bij hun maatschappelijke activiteiten. Er zijn >100 ringen in ontwikkeling, maar allemaal zogenoemde eerste generatie ringen. De eerste toepassing is gericht op het tegengaan van incontinentie. De partners werken nu samen aan nieuwe uitvoeringen van de MedRing, voor de afgifte van andere medicijnen, betere diagnostiek en mogelijkheden voor massa productie.
Lees verder

Snel en veilig vaccineren

In december 2022 is door Demcon investment gezamenlijk met een groot aantal Nederlandse investeerders geïnvesteerd in de Leidse startup Bioneedle Drug Delivery. Deze start-up heeft een nieuwe productielijn in gebruik genomen voor de bionaaldjes van het injectiesysteem dat vaccineren eenvoudiger, sneller en veiliger maakt. Deze bio-naaldjes schieten een vaccin van droog materiaal pijnloos onder de huid, waar het vervolgens in no-time oplost. Hierdoor is het continu koelen van vaccins niet meer nodig en kunnen vaccins dus sneller en voordeliger wereldwijd worden verspreid. De lijn is bij Demcon in Enschede opgebouwd. Wij fungeren als ontwikkel- en productiepartner voor de innovatieve technologie van Bioneedle.
Lees verder