26-08-2021 life sciences & health

AAPM, IHE-RO en Demcon gaan een strategisch partnerschap aan.

Delen

Verbeteren van de interoperabiliteit binnen de radiotherapie

AAPM, de technische commissie van IHE-RO en het connectiviteitsteam van Demcon – met een lange staat van dienst op het gebied van radiotherapie – hebben hun krachten gebundeld en zijn een strategisch partnerschap aangegaan. De samenwerking voorziet de radiotherapiegemeenschap (professionals en industrie) van de laatste IHE-RO / DICOM-RT verificatie-tooling.

Datagestuurd
In dit digitale tijdperk zijn we omringd door gegevens. In de gezondheidszorg worden elke dag enorme hoeveelheden digitale gegevens geproduceerd. Medisch beeldmateriaal, testuitslagen en medicatie zijn slechts een fractie van de totale gegevensstroom. Om deze gegevens op een correcte en efficiënte manier te verzamelen, op te slaan en uit te wisselen tussen medische hulpmiddelen, is het van belang dat er professioneel gedefinieerde normen bestaan. Het formaat en de eigenschappen van de gegevens die voor medische hulpmiddelen worden gebruikt, moeten voldoen aan de eisen voor een correcte uitwisseling van informatie en een veilige behandeling van de patiënt.

De radiotherapie van vandaag is een complexe, datagestuurde klinische onderneming. De toename van innovatieve technologie binnen de radiotherapie heeft geleid tot een groot, gevarieerd aanbod van verschillende computersystemen die samen worden gebruikt. Interoperabiliteit en communicatie tussen de verschillende systemen is aangewezen als een van de belangrijkste factoren voor een veiligere en efficiëntere behandeling, en gebleken is dat falende communicatie de oorzaak is van het merendeel van de radiotherapiefouten (38%). Bovendien vormen onderlinge communicatie en gegevensbeheer twee van de grootste belemmeringen voor de klinische toepassing van adaptieve radiotherapie (ART).

Integrating Healthcare Enterprise (IHE)
Verbetering van de efficiëntie, kostenbesparingen en stroomlijning van de communicatie tussen het grote aantal medische computersystemen dat wordt gebruikt, zijn van cruciaal belang en standaardisatie is noodzakelijk. Integrating Healthcare Enterprise (IHE) is een initiatief van professionals uit de gezondheidszorg en de industrie om de manier waarop computersystemen in de gezondheidszorg informatie uitwisselen, te verbeteren. De missie van IHE is het ontwikkelen van internationale standaarden ter ondersteuning van de workflow die nodig is om de bovengenoemde uitdagingen aan te gaan.

“De klinisch fysicus is een sleutelfiguur bij het herkennen van interoperabiliteitsproblemen in de radiotherapie”, aldus Bruce Curran, MS. ME, medevoorzitter van de Werkgroep IHE-RO namens de American Association of Physicists in Medicine (AAPM), en een van de oprichters van het IHE-RO domein. “Als partners in de voortdurende verbetering, kwaliteit en veiligheid van bestralingsbehandelingen werken klinisch fysici samen met andere leden van het radiotherapieteam om deze problemen te identificeren, oplossingen te ontwikkelen en te testen, en de resultaten in de klinische praktijk te implementeren.”

American Association of Physicists in Medicine (AAPM)
Binnen de radiotherapie is de AAPM een van de belangrijkste organisaties met als doel de geneeskunde te verbeteren door de wetenschap, onderwijs en beroepsuitoefening van de klinische fysica te bevorderen. De AAPM heeft ruim 9.000 leden in meer dan 95 landen. Een van de hoofddoelstellingen van de AAPM is het vaststellen en implementeren van verbeteringen in de veiligheid van patiënten bij het medisch gebruik van straling voor beeldvorming en radiotherapie. De AAPM heeft daarom IHE omarmd en in het bijzonder de Integrating Healthcare Enterprise – Radiation Oncology (IHE-RO) en ondersteunt IHE-RO actief met expertise en financiële bijdragen.

“Klinisch fysici uit alle praktijkgebieden hebben de noodzaak van betere oplossingen voor interoperabiliteitsproblemen onderkend”, aldus James Dobbins, Ph.D., 2021 President van de AAPM. “Als gevolg daarvan is de AAPM betrokken geraakt bij verschillende domeinen van IHE en heeft ze een leidende rol op zich genomen bij de IHE-RO inspanningen.”

Demcon
Demcon is verantwoordelijk voor ontwikkeling, onderhoud en ondersteuning van het IHE-RO verificatie tooling. Demcon is een Nederlands bedrijf dat medische producten ontwikkelt en produceert voor bedrijven over de hele wereld en is gecertificeerd volgens ISO 13485. Een van de hoofddomeinen waarop het zich richt, is radiotherapie (Radiation Oncology).

Jan-Willem Doosje, senior business developer: “Het domein radiotherapie is een van de acht strategische marktsegmenten van Life Sciences & Health waarin Demcon actief is. Met dit strategische partnerschap is Demcon in staat om een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van zorg en behandeling van mensen die te maken hebben met kanker.”

Over Demcon
Demcon (800 medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De Demcon group heeft locaties in Best, Delft, Enschede, Groningen, Maastricht, Münster (Duitsland), Tokio (Japan) en Singapore. De onderneming is ontstaan vanuit de passie van de oprichters voor het combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van complexe vraagstukken. Deze vraagstukken zijn van technologische en maatschappelijke aard en hebben veelal direct of indirect invloed op mensen en hun leefwereld. Of het nu gaat om medische oplossingen, systemen die onze veiligheid bewaken of duurzame innovaties voor thema’s als water en energie, Demcon draagt bij – voor huidige en toekomstige generaties. Naast het ontwikkelen van technische oplossingen zet Demcon in op het stimuleren van ondernemerschap en het investeren in talent en onderwijs.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Markvoort, corporate communications specialist bij Demcon via 088 11 52 000.