23-12-2020 life sciences & health

Demcon investeert in intelligente wearable en zorgplatform van SmartQare

Delen

Complete zorgoplossing in antwoord op de vergrijzing
Veel ouderen willen zo lang mogelijk hun autonomie behouden en zelfstandig thuis blijven wonen. Daarmee helpen ze tevens zoveel mogelijk de druk op de zorg door de vergrijzing te beperken, in personele en financiële zin. Dat kan medisch verantwoord gebeuren door hun conditie continu (24/7) goed in de gaten te houden. SmartQare [link: www.smartqare.nl] heeft daarvoor een complete oplossing ontwikkeld. Die bestaat uit een intelligente, draagbare zorgband en een platform voor zorgprofessionals en -instellingen. Slimme analyse van de data uit de wearable helpt zorgverleners om op tijd en efficiënt in te grijpen. Daarvoor maakt de wearable, als eerste medische device, gebruik van het Internet of Things. Technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon gaat, in nauwe samenwerking met SmartQare, de innovatie uitontwikkelen tot een professioneel product. Ook investeert Demcon samen met andere partijen in de start-up.

SmartQare, opgericht in 2017, heeft voor thuismonitoring een draagbaar apparaat ontwikkeld dat de cliënt als een zorgband om de arm krijgt bevestigd. Deze wearable bewaakt continu – 24 uur per dag, 7 dagen per week – de vitale functies van de drager. Denk aan parameters als hartslag, zuurstofsaturatie en huidtemperatuur. Verder is de wearable voorzien van valdetectie en nauwkeurige locatiebepaling, voor het geval de cliënt is gevallen of gaat dwalen. Uiteraard is er ook een alarmknop. De SmartQare onderscheidt zich door gebruiksgemak, draagcomfort en lange batterijduur.

Meerwaarde in platform en data
De echte meerwaarde van deze innovatie ligt in het platform dat SmartQare aanbiedt. Via dat platform zijn zorgverleners bij de monitoring betrokken, van huisarts, mantelzorger en thuiszorg tot verpleeginstelling en ziekenhuis. Daardoor kan bij een alert meteen de juiste instantie in actie komen. De eerste winst voor de zorg zit in een kleiner beslag op de dure capaciteit in instellingen, doordat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Snel reageren en adequaat ingrijpen dankzij de continue monitoring beperkt in tweede instantie de zorgkosten. Het platform verzamelt, uiteraard met gegevensbeveiliging en inachtneming van de privacyregelgeving, medische data via de wearable. Die gebruikt hiervoor, als eerste medische device, het Internet of Things. Zo is monitoring buitenshuis mogelijk en wordt de – gezonde – bewegingsvrijheid van de drager niet beperkt. Zorgprofessionals kunnen de data gebruiken voor analyse van medische problemen en zorgbehoeftes van ouderen. Op termijn kan dat helpen de kwaliteit van leven verder te verbeteren, de zorg efficiënter in te richten en de samenwerking rond de platforms te optimaliseren.

Ontwikkeling
SmartQare gaat zijn innovatie introduceren in samenwerking met zorgprofessionals en -instellingen en bij gebleken succes ook rechtstreeks aan consumenten leveren. Voor de uitontwikkeling tot een professioneel product is technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon ingeschakeld. “Als ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, heeft dat grote waarde voor henzelf en voor de samenleving”, verklaart Jemy Pauwels, director investment van Demcon. “Wij hebben veel ervaring met het ontwikkelen van medische technologie die kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals de overbelasting van de zorg. Demcon heeft alle expertise in huis voor het ontwerpen van systemen die voldoen aan de wensen van zorgprofessionals en patiënten. Ook kunnen we de draagbare apparaten betrouwbaar produceren volgens de richtlijnen voor medische producten.”

Banner-Quality-About-Demcon Mobile-Quality-About-Demcon

Investering
Naast technologieontwikkeling en productie draagt Demcon ook bij met een investering. Het participeert in de nieuwe investeringsronde die SmartQare nodig heeft om van innovatie tot professioneel, marktrijp product te komen. Walter van Kuijen, CEO van SmartQare, onderstreept het belang van deze investering: “Onze innovatie kan de katalysator zijn voor een verschuiving in de medische wereld, naar meer autonomie en zorg thuis. Onze ambitie is om cliënten vrijheid te laten ervaren door ze de zekerheid te geven dat ze precies op tijd en op de juiste plaats de passende zorg ontvangen. De grootste uitdaging bij innovaties als deze is om de zorgwereld mee te krijgen. Dat partners zoals Demcon hier hun volle gewicht achter zetten, opent deuren naar zorgprofessionals, zorgverzekeraars en andere medische partijen.” En naar andere investeerders, vult Pauwels aan: “Het feit dat Demcon nu als technologie- en productiepartner aan boord is, geeft hun het vertrouwen dat de innovatie van SmartQare kan uitgroeien tot een maatschappelijk waardevol product.”

Over Demcon
Demcon (750 medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De Demcon group heeft locaties in Best, Delft, Enschede, Groningen, Münster (D) en Singapore. De onderneming is ontstaan vanuit de passie van de oprichters voor het combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van complexe vraagstukken. Deze vraagstukken zijn van technologische en maatschappelijke aard en hebben veelal direct of indirect invloed op mensen en hun leefwereld. Of het nu gaat om medische oplossingen, systemen die onze veiligheid bewaken of duurzame innovaties voor thema’s als water en energie, Demcon draagt bij – voor huidige en toekomstige generaties. Naast het ontwikkelen van technische oplossingen zet Demcon in op het stimuleren van ondernemerschap en het investeren in talent en onderwijs.