15-09-2022 energy, high-tech systems & materials

EventLab-oplossing voor realtime drinkwatermonitoring geïntroduceerd op de Chinese markt

Delen

Demcon optiqua, Maxonic Automation Control en Yunhe Information Technology ondertekenen een samenwerkingscontract

Demcon optiqua, Maxonic Automation Control en Yunhe Information Technology hebben onlangs een contract afgesloten voor de uitrol van EventLab in China. Optiqua had eerder dit jaar al een contract getekend met PUB, het nationale waterbedrijf van Singapore, dus dit betekent dat EventLab nu doorbreekt op de Aziatische markt. EventLab is Optiqua’s complete oplossing voor realtime drinkwatermonitoring. Maxonic, een in Shenzen gevestigde leverancier van instrumentatie, en Yunhe, de in Changsha gevestigde ontwikkelaar van een intelligent waterbeheerplatform voor stedelijke waterbedrijven in China, hebben nauw samengewerkt met Optiqua om een speciale oplossing voor de Chinese markt te ontwikkelen. Deze oplossing omvat een meetstation voor drinkwaterkwaliteit waarin EventLab en een automatische waterbemonsteringseenheid zijn geïntegreerd. Het station kan worden aangesloten op het intelligente waterbeheerplatform van Yunhe en Maxonic, waarop ruim 50 drinkwaterbedrijven zijn geabonneerd.

De toegang tot drinkwater en de kwaliteitsborging zijn een groeiende zorg voor bevolkingen en overheden over de hele wereld. Schoon drinkwater is een van de mondiale uitdagingen waarvoor technologische innovatie oplossingen kan bieden. Demcon optiqua, ontwikkelaar en producent van technologie en innovatieve producten, heeft een optische technologie ontwikkeld voor de realtime monitoring van drinkwater. Hiermee kan snel worden gereageerd op veranderingen in de samenstelling van het drinkwater.

Complete oplossing
De kern van het EventLab-netwerk wordt gevormd door een gepatenteerde optische lab-on-a-chip-sensor met generieke gevoeligheid voor veranderingen in de waterkwaliteit. Het EventLab-systeem bestaat, naast een netwerk van sensoren, uit infrastructuur voor datatransmissie en data-analyse plus visualisatiesoftware. De informatie van het sensornetwerk wordt met data-algoritmen voortdurend geanalyseerd en gecontroleerd op abnormale veranderingen in de waterkwaliteit. Bij een voorval, zoals vervuiling of een andere wijziging in de samenstelling van het drinkwater, wordt een alarm gegenereerd door de software. Het drinkwaterbedrijf kan meteen in actie komen door het opgevangen water in de automatische bemonsteringseenheid verder te analyseren.

Chinese drinkwaterbedrijven
Maxonic Automation Control en Yunhe Information Technology hebben allebei vastgesteld dat er een groeiende behoefte aan realtime monitoring van de waterkwaliteit is in China. Maxonic is een in Shenzen gevestigd beursgenoteerd bedrijf dat drinkwaterbedrijven in heel China bedient door instrumentatie te ontwikkelen en te leveren voor de monitoring van waterstroming, -druk en -temperatuur. Yunhe, gevestigd in Changsha, is een innovatieve onderneming die mede is opgericht door nationale Chinese waterexperts en informatie-experts. Yunhe heeft een intelligent waterbeheerplatform ontwikkeld voor stedelijke waterbedrijven. Dit platform biedt online beheer van watervoorraden, waterproductie, waterdistributie en rioolmonitoring. Meer dan 50 Chinese drinkwaterbedrijven hebben zich geabonneerd op dit platform. Waterkwaliteitsgegevens zoals aangeleverd door het EventLab-systeem zijn een waardevolle aanvulling op het platform.

Speciaal meetstation voor waterkwaliteit
Na een uitgebreide evaluatie van EventLab hebben Maxonic Automation Control en Yunhe Information Technology geconcludeerd dat het systeem voldoet aan de wensen van Chinese drinkwaterbedrijven. Ze zijn een overeenkomst met Demcon optiqua aangegaan om het EventLab-systeem in China te introduceren. Samen met Optiqua hebben ze EventLab specifiek aangepast om het systeem en een automatische waterbemonsteringseenheid te kunnen integreren in een meetstation voor waterkwaliteit. Daarnaast hebben ze het station verbonden met het intelligente waterbeheerplatform. Dankzij de bemonsteringseenheid en een touchscreen-display kunnen drinkwaterbedrijven direct lokaal actie ondernemen wanneer EventLab een waarschuwing genereert. Maxonic zal het meetstation voor waterkwaliteit, met het geïntegreerde EventLab-systeem, nu op de Chinese markt introduceren. Optiqua, Maxonic en Yunhe hebben onlangs een contract afgesloten voor de daadwerkelijke verkoop van EventLab-systemen en een langdurige samenwerking voor de Chinese markt.

Gevalideerd voor de Chinese markt
Xiong Gaoli, General Manager van Yunhe Information Technology en senior waterexpert van het ministerie van Watervoorziening, zegt: “We hebben meer dan een jaar lang herhaalde, vergelijkende testen uitgevoerd in waterfabrieken en professionele laboratoria. EventLab reageert goed op de veranderingen die worden veroorzaakt door zware metalen, pesticiden, benzeenverbindingen en andere componenten in het water. Het systeem is betrouwbaar en bewaakt effectief de waterkwaliteit en -veiligheid.”

Fu Yu Chen, voorzitter van Maxonic Automation Control, zegt: “De innovatieve technologie van Optiqua, in combinatie met onze ontwerpoplossingen, speelt in op de behoeften van onze Chinese klanten die zich zorgen maken over de waterveiligheid. We zijn van plan een diepgaande samenwerking met Optiqua aan te gaan om de waterkwaliteitssensor te integreren in een waterstromingmeter en een realtime meetstation voor oppervlaktewater, zodat we de veiligheid van de waterkwaliteit voor de bredere gemeenschap kunnen waarborgen.”

Langdurige samenwerking
Jos-Willem Verhoef, managing director van Demcon optiqua, zegt: “Na de ondertekening eerder dit jaar van ons contract met PUB, het nationale waterbedrijf van Singapore, hebben we nu een belangrijke tweede stap gezet op de Aziatische markt. Dit betekent een doorbraak voor onze oplossing, want er bestaat wereldwijd een grote behoefte aan de mogelijkheden van EventLab: online detectie van diverse soorten verontreinigingen in drinkwater. Ik verheug me op een langdurige samenwerking met Maxonic en Yunhe. Ze zijn niet alleen partners met een grondige kennis van de Chinese drinkwatermarkt, maar ook competente ontwikkelaars van technologie. De integratie van een waterbemonsteringseenheid met ons EventLab-systeem is een succesvolle combinatie, die we ook op andere markten zullen introduceren. Hiermee kunnen we realtime drinkwatermonitoring naar een hoger niveau tillen.”