22-03-2022

Meer impact in energietransitie en circulaire economie

Delen

Demcon versterkt zich met Suster in chemie en procestechnologie

Technologieontwikkelaar en -producent Demcon heeft Suster, een spin-off van de Universiteit Twente op het gebied van chemie en procestechnologie, overgenomen. Suster draagt met onderzoek en procesontwikkeling bij aan vergroening van de procesindustrie. Dankzij de overname kan Suster grotere en complexere opdrachten uitvoeren voor recycling en verwaarding van afvalstoffen. Demcon haalt hiermee nieuwe competenties aan boord waarmee het meer impact kan maken in de energietransitie, zoals voor waterstof- en batterijtechnologie. “Ook zien wij voor de Demcon group veel kansen in duurzame procestechnologie en de circulaire economie.”

Suster bouwt voort op chemisch en procestechnologisch onderzoek waarmee de Universiteit Twente (UT) internationaal een vooraanstaande positie heeft verworven. Het bedrijf werd in 2016 opgericht door Roel Westerhof, Bert Heesink, emeritus UT-hoogleraar Wim van Swaaij en de huidige UT-hoogleraren Wim Brilman en Sascha Kersten. In 2021 sloot Bert Koning zich aan als aandeelhouder. Alle eigenaren hebben gestudeerd of gewerkt aan de UT en daarnaast wereldwijd veel ervaring opgedaan in de industrie. Suster legt zich toe op R&D, procesontwikkeling en het ontwerpen en bouwen van pilotplants, dit laatste samen met het Enschedese bedrijf Coraltech van Erik Verbeek. Suster werkt onder meer aan het omzetten van biomassa in waardevolle biobrandstoffen en biochemicals, het opwerken van afvalstromen en het recyclen van kunststoffen zoals perspex en aramide, bekend van de supersterke vezels. Ook is Suster actief op het gebied van ‘CO2 capture’, het omzetten van uit lucht of gasstromen afgevangen CO2 naar nuttige stoffen zoals methanol. Daarmee bedient het klanten uit onder meer de (petro)chemie, kunststof- en papierindustrie, metaalsector, voedingsindustrie, apparatenbouw, energiesector en afvalverwerking die hun processen willen vergroenen. Vaak worden thermochemische conversieprocessen gebruikt die bij hoge temperatuur en soms ook hoge druk verlopen. De uitdaging ligt erin om de kwaliteit en de opbrengst van de producten onder deze extreme omstandigheden te optimaliseren.

Slagkracht en groeiperspectief
Suster telt nu tien medewerkers en groeit sterk. Dat vraagt om uitbreiding van laboratoriumfaciliteiten, personele capaciteit en competenties, en om professionalisering van inkoop, HR, sales en managementondersteuning. Om de continuïteit en groei in de toekomst beter te kunnen borgen, besloot Suster een strategische overnamepartner te zoeken. “Met Demcon was er direct een klik”, verklaart Suster-directeur Bert Heesink. Dit bleek wederzijds te zijn en onlangs heeft Demcon een meerderheidsbelang in Suster genomen, waarbij alle bestaande aandeelhouders inhoudelijk en financieel betrokken blijven bij de onderneming. “Als onderdeel van het grote Demcon krijgen we een veel grotere operationele en financiële slagkracht voor het uitvoeren van uitdagende projecten”, aldus Heesink. “Demcon heeft in de bijna dertig jaar van bestaan uitgebreide ervaring opgedaan in de ontwikkeling van hightech systemen en producten en beschikt over geavanceerde faciliteiten voor productie en assemblage. Die ervaring en faciliteiten kunnen wij goed gebruiken. Onder de vleugels van Demcon hebben we een uitstekend groeiperspectief om onze klanten met grotere en complexere projecten te kunnen bedienen. Daarnaast zullen we gebruik blijven maken van de bijzondere onderzoekfaciliteiten van de UT, zoals het Hoge Druk Lab, waar we een deel van onze projecten blijven uitvoeren.”

Groei en vergroening
Demcon ziet in de overname van Suster, inmiddels omgedoopt tot Demcon Suster, kansen voor groei en verdere vergroening. “We zijn complementair aan elkaar en kunnen elkaar op technologiegebied enorm versterken”, zegt Jan Leideman, manager new business development. “Demcon is specialist in mechatronica en fysica, Suster in chemie. In projecten hebben ik vaak gemerkt dat fysica en chemie vakgebieden zijn die uitdagingen op een verschillende manier benaderen. Als de kennis uit deze vakgebieden wordt gecombineerd, kan het optimale resultaat voor de klant worden behaald. We doen al veel projecten met maatschappelijke impact, bijvoorbeeld op energiegebied in waterstof- en batterijtechnologie; daar is een goede chemiecompetentie enorm waardevol.” Heesink vult aan: “Neem de electrolyzers die Demcon nu ontwikkelt. Die gebruiken elektriciteit om water om te zetten in waterstof en zuurstof. In de kern is dat chemie. We zien nu ook een trend om ammoniak als energiedrager te gebruiken. Waterstof dat met een electrolyzer is opgewekt en stikstof dat uit de lucht is gehaald, worden gebonden tot vloeibaar ammoniak, dat relatief eenvoudig kan worden opgeslagen en in een brandstoftank kan worden vervoerd.

Technology Base
Een voorbeeld van een project waar Demcon Suster al sinds 2016 aan werkt, is de omzetting van organisch afval naar biokerosine, een groene brandstof voor de luchtvaart. Inmiddels heeft de klant besloten om het door Demcon Suster ontwikkelde proces in een pilotplant op grotere schaal te testen. Demcon Suster gaat deze pilotplant bouwen en bedrijven. De plant is te groot om in het toekomstige laboratorium bij Demcon of bij de UT te kunnen plaatsen, reden om uit te wijken naar Technology Base, waar ook de innovatieve luchthaven Twente Airport onderdeel van is. Wanneer de resultaten met de pilotplant positief zijn, zal op een nader te selecteren locatie een full-scale plant worden gebouwd.

Demcon Suster ziet in de markt een sterke behoefte om de kleinere opstellingen die men gebruikt in laboratoria op te schalen naar grotere schaal. Hiervoor zijn grotere en flexibel te gebruiken ruimtes nodig, waar binnen de bestaande vergunning ook langdurige experimenten kunnen worden uitgevoerd op preproductie schaal. Hiervoor lijkt Technology Base bijzonder geschikt. De komst van Demcon Suster geeft de bedrijvencampus een positieve impuls voor verdere doorontwikkeling.

Gezamenlijk ondernemerschap
Demcon Suster blijft nauwe banden onderhouden met haar alma mater en, zoals gezegd, gebruikmaken van de faciliteiten van de UT. “Daarnaast gaan we een nieuw, modern lab inrichten in het Demcon Technology Center in Enschede, op een steenworp afstand van de UT”, vertelt Heesink. “Voor ons onderzoek en de bouw van proeffabrieken kunnen we nu ook Demcon-collega’s inschakelen. Door samenwerking met andere Demcon-bedrijven kunnen we ook onze scope in projecten verbreden.” Dit gaat verder dan alleen technisch-inhoudelijke samenwerking. Demcon heeft namelijk al veel ervaring met overnames en minderheidsdeelnemingen in start-ups en groeiende bedrijven, aldus directeur Dennis Schipper. “Al naar gelang de behoefte leveren we naast kennis ook faciliteiten, huisvesting, managementondersteuning en/of kapitaal. Daarmee kan Demcon Suster, met behoud van haar identiteit, grotere projecten doen en meer risico’s nemen. Zo kunnen we met gezamenlijk ondernemerschap elkaar versterken en helpen waar dat nodig en mogelijk is. Wij zien voor de Demcon group als geheel veel kansen in duurzame procestechnologie en verwaarding van afvalstoffen.”

Over Demcon
Demcon (900 medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De Demcon group heeft locaties in Best, Delft, Enschede, Groningen, Maastricht, Münster (D), Tokio (Japan) en Singapore. De onderneming is ontstaan vanuit de passie van de oprichters voor het combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van complexe vraagstukken. Deze vraagstukken zijn van technologische en maatschappelijke aard en hebben veelal direct of indirect invloed op mensen en hun leefwereld. Of het nu gaat om medische oplossingen, systemen die onze veiligheid bewaken of duurzame innovaties voor thema’s als water en energie, Demcon draagt bij – voor huidige en toekomstige generaties. Naast het ontwikkelen van technische oplossingen zet Demcon in op het stimuleren van ondernemerschap en het investeren in talent en onderwijs.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marleen Markvoort, corporate communications specialist bij Demcon, 088 11 52 000 of 06 53 80 91 94, marleen.markvoort@demcon.com. of Bert Heesink, managing director Demcon Suster, 088-1152000