05-02-2024

Universiteit Maastricht en Demcon slaan handen ineen voor ReGEN Biomedical

Delen

Weefselfabriek krijgt impuls voor technologie-ontwikkeling en opschaling

Technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon is technologiepartner en medeaandeelhouder geworden van ReGEN Biomedical, dat is voortgekomen uit de Universiteit Maastricht. ReGEN Biomedical ontwikkelt in Maastricht technologie voor het kweken van biologische weefsels voor regeneratieve geneeskunde en farmaceutische screening. De onderneming maakt deel uit van de RegMed XB pilotfabriek; de nationale infrastructuur die de gehele keten van ontwikkeling en productie van stamcellen, mini-organen, weefsels en slimme (bio)materialen omvat. Deze pilotfabriek wordt met financiering vanuit het Nationaal Groeifonds opgezet vanuit de Nederlandse-Vlaamse publiek-private samenwerking RegMed XB. Het aantreden van Demcon geeft een impuls aan technologie-ontwikkeling en opschaling naar industriële productie van weefsels. Dit brengt toepassingen in farmaceutisch onderzoek en de medische kliniek dichterbij en draagt bij aan de realisatie van de landelijke pilotfabriek.

Regeneratieve geneeskunde richt zich op preventie of genezing van ziekten en andere aandoeningen door het regenereren van cellen, weefsels en complete organen. De regeneratieve geneeskunde staat op het punt om met stamceltherapie en weefseltechnologie de stap naar grootschalige klinische toepassing te maken. Nederland speelt hierop in met RegMed XB, de publiek-private samenwerking van vooraanstaande clusters voor regeneratieve geneeskunde in Nederland en Vlaanderen. RegMed XB Pilotfabriek wordt mede gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds, waarmee het kabinet tussen 2021 en 2025 €20 miljard investeert in projecten die zorgen voor lange termijn economische groei en de oplossingen voor de grootste uitdagingen waar we als land mee te maken hebben, zoals het verbeteren van de zorg, de landbouw en het onderwijs.

Nederland voorloper in regeneratieve geneeskunde
RegMed XB versterkt de internationale voorloperspositie van Nederland op het gebied van de regeneratieve geneeskunde. Er is een essentiële infrastructuur opgezet voor een nieuwe maakindustrie op dit gebied; de RegMed XB pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde. Die ondersteunt bedrijven en onderzoeksinstellingen bij het ontwikkelen en valoriseren van nieuwe therapieën en productietechnologie en -diensten. De pilotfabriek bestrijkt de waardeketen voor regeneratieve geneeskunde, van biomaterialen en stamcellen tot weefsels, en bestaat uit vijf pilotlijnen op vier locaties: Eindhoven, Leiden, Utrecht en Maastricht.

Pilotlijn voor weefselproductie in Maastricht
ReGEN Biomedical is het onderdeel van de RegMed XB pilotfabriek in Maastricht. Het initiatief is een spin-off van de onderzoeksgroep van universiteitshoogleraar Clemens van Blitterswijk. Hij geldt als grondlegger van de weefseltechnologie in Europa en internationaal vooraanstaand onderzoeker op het gebied van weefselherstel. ReGEN Biomedical richt zich op het kweken van grote hoeveelheden functionele microweefsels als bouwstenen voor de klinische toepassing in macroweefsels en uiteindelijk ook organen. Op de Brightlands Maastricht Health Campus is daar afgelopen jaar een productielijn voor ingericht, mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Nationaal Groeifonds. Deze lijn is in september officieel in gebruik genomen.

Technologiepartner voor opschaling
De volgende stap is het toetreden van technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon als technologiepartner en medeaandeelhouder. Demcon wil bijdragen aan opschaling van de productietechnologie en verdere groei van het veld van de regeneratieve geneeskunde. ReGEN Biomedical, Universiteit Maastricht en Demcon hebben op 17 januari hun officiële samenwerkingsovereenkomst getekend. Samen bundelen ze de krachten voor het ontwikkelen van weefselproductie. De ervaring die ze daarmee opdoen dient als input voor het ontwikkelen van geavanceerde en efficiënte weefselproductietechnologie op industriële schaal.

Belangrijke stap voor ReGEN Biomedical
Prof. Marianne van der Steen, mede-oprichter en CEO van ReGEN Biomedical: “Dit is een stap van belang voor ReGEN Biomedical en daarmee ook voor de landelijke pilotfabriek waar wij deel van uitmaken. Demcon is een belangrijke partner voor ons succes. Naast de financiële investering zal Demcon ons voorzien van de engineering-expertise om grootschalige productielijnen sneller en beter te bouwen. De toekomst van de gezondheidszorg is het genezen van chronische ziekten door regeneratieve geneeskunde-oplossingen; met ons bedrijf maken we dit betaalbaar voor alle patiënten. Met deze investering dragen we bij aan een betere toekomst voor patiënten.”

Grote bijdrage aan Brightlands-ecosysteem
Murk Peutz, CEO van Brightlands Life Sciences Ventures: “De snel toenemende vraag naar regeneratieve medische toepassingen vraagt om nieuwe productiemethoden voor cellen en weefsels. Door de technologische kennis van Demcon en de biologische expertise van Universiteit Maastricht te combineren worden die methoden ontwikkeld. Dit is een grote bijdrage aan het Brightlands-ecosysteem.”

Deelneming Demcon mijlpaal publiek-private samenwerking
Dennis Schipper, CEO van Demcon: “Onze deelneming in ReGEN Biomedical is een mijlpaal voor de publiek-private samenwerking op het gebied van de regeneratieve geneeskunde. Hiermee staan we aan het begin van de industrialisatie van de weefselproductie voor medische toepassingen die grote beloftes voor patiënten inhouden. Met Demcon willen wij technologische oplossingen ontwikkelen waarmee we maatschappelijke impact kunnen maken. We zijn ooit begonnen in de hightech mechatronica en zijn nu ook al meer dan tien jaar actief in de life sciences & health. Het is dan ook geen toeval dat we een aantal jaar geleden een vestiging zijn begonnen in Maastricht, waar we vooral medisch-technologische projecten uitvoeren. Nu zetten we in Maastricht met ReGEN Biomedical een volgende stap op het gebied van de regeneratieve geneeskunde, waar we al actief zijn met Scinus Cell Expansion.”

Bioreactortechnologie
Michiel Jannink, Vice President van Demcon life sciences & health en CEO van Scinus Cell Expansion: “Scinus levert apparatuur voor het kweken van stamcellen in klinisch relevante aantallen. Het heeft daar een bioreactortechnologie voor ontwikkeld die beter reproduceerbaar, goedkoper en minder arbeidsintensief is dan de gangbare techniek. De bioreactortechnologie van Scinus kan worden gebruikt voor het opschalen van de kweek van stamcellen ten behoeve van de productie van microweefsels. De systemen van Scinus kunnen verschillende typen stamcellen kweken, die vervolgens differentiëren naar verschillende weefseltypen. Scinus werkt tevens intensief samen met Innovation Center for Advanced Therapies (ICAT), de pilotlijn in Utrecht voor de ontwikkeling van regeneratieve behandelingen.”

Nieuwe fase onderneming
De opening van de pilotlijn en de deelneming van Demcon luiden een volgende fase in voor de groei van ReGEN Biomedical, aldus Schipper. “Het gaat nu om het doorzetten van de technologieontwikkeling, het opstellen en volgen van een productroadmap en het commercialiseren van de producten en productietechnologie. Vanuit Demcon brengen wij daarvoor onze brede ervaring in met het vermarkten van medische technologie en in het bijzonder het ontwikkelen van bioreactortechnologie. We hebben veel expertise van medische productontwikkeling en beschikken over de benodigde kennis voor het opstellen van productieprotocollen en het borgen van de kwaliteit volgens GMP (Good Manufacturing Practices, red.). Het huidige team van ReGEN Biomedical heeft een fantastische eerste stap gezet met het optuigen van de pilotlijn; samen gaan we nu de volgende groeifase van de onderneming in. Dit initiatief is gestart met geld vanuit het Nationaal Groeifonds, nu is het aan ReGEN Biomedical en alle partners om waarde te creëren voor de gezondheidszorg.”

Over ReGEN Biomedical
ReGEN Biomedical in Maastricht legt zich toe op automatisering van de productie van biologische weefsels voor regeneratieve geneeskunde en farmaceutische screening. Het bedrijf is voortgekomen uit de Universiteit Maastricht (UM) als spin-off van de groep van universiteitshoogleraar Clemens van Blitterswijk, internationaal vooraanstaand onderzoeker op het gebied van weefselherstel. ReGEN Biomedical ontwikkelt geavanceerde productiefaciliteiten voor eigen gebruik en voor derden. Deze zijn onderdeel van de landelijke pilotfabriek voor regeneratieve geneeskunde die wordt opgezet vanuit de Nederlandse-Vlaamse publiek-private samenwerking RegMed XB. Demcon is onlangs aangetreden als technologiepartner en aandeelhouder van ReGEN Biomedical. Het bedrijf heeft uit het Nationaal Groeifonds en het Europese REACT-EU programma financiering ontvangen in nauwe samenwerking met RegMed XB.

Over Universiteit Maastricht
De Universiteit Maastricht (UM) is dé Europese universiteit van Nederland en telt bijna 22.000 studenten en bijna 5.000 medewerkers. De universiteit is jong van geest, interdisciplinair en sterk maatschappelijk betrokken. De universiteit heeft in haar korte bestaan een solide reputatie opgebouwd, mede door de hoge kwaliteit van onderzoek en onderwijs en het verbinden van wetenschap met regionale, Europese en mondiale uitdagingen. De UM wordt tot de beste jonge universiteiten ter wereld gerekend.

Over Demcon
Demcon (1.000+ medewerkers) ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De Demcon group heeft locaties in Best, Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Münster (D), Tokio (Japan) en Singapore. De onderneming is ontstaan vanuit de passie van de oprichters voor het combineren van creativiteit en technische vaardigheden gericht op het oplossen van complexe vraagstukken van technologische en maatschappelijke aard. Daarnaast zet Demcon in op het stimuleren van ondernemerschap en het investeren in talent en onderwijs.

Voor meer informatie neemt u contact op met Marleen Markvoort, 088 – 115 2000.