werken aan oplossingen voor morgen.

Wij zetten onze creativiteit en vaardigheden in voor technologische oplossingen van maatschappelijke uitdagingen. Voor de samenleving van morgen ontwikkelen we innovatieve producten en systemen. Dat doen we onder andere op het gebied van zorg, veiligheid, duurzaamheid en communicatie. Ook helpen we ambitieuze ondernemingen die met zinvolle innovaties het verschil kunnen maken. We blijven alert op nieuwe kansen om onze brede expertise in te zetten voor maatschappelijk zinvolle oplossingen.

WAARDEVOL ONDERNEMEN

concreet en meetbaar maken.

Creating Shared Value (CSV) staat letterlijk voor ‘gedeelde waarde creëren’. Daarbij gaat het om waarde op het vlak van maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, voeding, veiligheid en gezondheid. Op het gebied van CSV richten we ons op drie speerpunten met ieder twee onderliggende thema’s:

Care for the planet
• CO2 neutraal
• Sustainable design

Fit for the job
• Vitaliteit
• Diversiteit & inclusie

Innovate for societal challenges
• Technologische oplossingen met impact
• Start-ups & investments

Hiermee leveren we een directe bijdrage aan verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. We zetten onze woorden kracht bij met cijfers en maken zo onze maatschappelijke impact meetbaar en kwantitatief inzichtelijk.

In 2024 starten we de voorbereidingen voor de implementatie van de Corporate Susatinability Reporting Directive (CSRD) in onze manier van rapporteren. De CSRD is een Europese richtlijn, die eist dat grote bedrijven vanaf 2024 een duurzaamheidsrapportage maken die wordt meegenomen in het financiële jaarverslag (meer info zie kvk.nl).

Bianca Screever

director operations

''zo creëren wij impact.''

CSV gaat een stap verder dan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO doe je door rekening te houden met de maatschappij; bij Demcon staan we voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De opbrengsten hieruit gebruiken we om opnieuw te investeren in maatschappelijk relevante innovaties of bedrijven. Dat is CSV en ook de basis van onze bedrijfsvoering. Het zit in ons DNA.

CSV SPEERPUNTEN

bijdragen aan een betere wereld.

De wereldwijde maatschappelijk problemen zijn groot, dus wordt er een grote positieve impact gevraagd. Vanuit Demcon willen we er echt toe doen, significante bijdragen leveren op meerdere gebieden. Dat vraagt om een omvangrijke ontwikkel- en productiecapaciteit en de juiste, bijpassende ondersteuning. Daarin investeren we en blijven we onszelf verbeteren.

INVESTEREN IN MEETBARE IMPACT

 • Care for the planet

  We werken aan technologische oplossingen voor morgen. We geloven dat…

  Lees meer
 • Fit for the job

  Bij Demcon hechten we veel waarde aan een prettige werkomgeving.…

  Lees meer
 • Innovate for societal challenges

  We ontwikkelen technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

  Lees meer
 • Care for the planet

  We werken aan technologische oplossingen voor morgen. We geloven dat…

  Lees meer
 • Fit for the job

  Bij Demcon hechten we veel waarde aan een prettige werkomgeving.…

  Lees meer
 • Innovate for societal challenges

  We ontwikkelen technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

  Lees meer
FOCUSGROEP DUURZAAMHEID

meedenken en toetsen.

Binnen Demcon werken we met een Focusgroep Duurzaamheid. Dit is een groep collega’s die zich via eigen initiatieven actief inzet op het gebied van duurzaamheid en meedenkt over de invulling van Creating Shared Value voor Demcon. De Focusgroep Duurzaamheid heeft op dit moment vier leden. Vanuit verschillende Demcon vestigingen hebben we een vertegenwoordiger in de Focusgroep. Op die manier krijgen we de nodige input en fungeert de focusgroep als aanspreekpunt van en voor collega’s.

Content-Grants-Demcon

''bewuste afweging.''

Duurzaamheid moet een bewuste afweging zijn in elke keuze die we maken. In ons werk is duurzaamheid een technische uitdaging, net als kosten en performance, maar ook een kans voor innovatie.