werken aan oplossingen voor morgen.

Wij zetten onze creativiteit en vaardigheden in voor technologische oplossingen van maatschappelijke uitdagingen. Voor de samenleving van morgen ontwikkelen we innovatieve producten en systemen. Dat doen we onder andere op het gebied van zorg, veiligheid, duurzaamheid en communicatie. Ook helpen we ambitieuze ondernemingen die met zinvolle innovaties het verschil kunnen maken. We blijven alert op nieuwe kansen om onze brede expertise in te zetten voor maatschappelijk zinvolle oplossingen.

WAARDEVOL ONDERNEMEN

concreet en meetbaar maken.

Creating Shared Value (CSV) staat letterlijk voor ‘gedeelde waarde creëren’. Daarbij gaat het om waarde op het vlak van maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, voeding, veiligheid en gezondheid. Op het gebied van CSV richten we ons op drie speerpunten met ieder twee onderliggende thema’s:

Care for the planet
• CO2 neutraal
• Sustainable design

Fit for the job
• Vitaliteit
• Diversiteit & inclusie

Innovate for societal challenges
• Technologische oplossingen met impact
• Start-ups & investments

Hiermee leveren we een directe bijdrage aan verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. We zetten onze woorden kracht bij met cijfers en maken zo onze maatschappelijke impact meetbaar en kwantitatief inzichtelijk.

Bianca Screever

director operations

''zo creëren wij impact.''

CSV gaat een stap verder dan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO doe je door rekening te houden met de maatschappij; bij Demcon staan we voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De opbrengsten hieruit gebruiken we om opnieuw te investeren in maatschappelijk relevante innovaties of bedrijven. Dat is CSV en ook de basis van onze bedrijfsvoering. Het zit in ons DNA.

FOCUSGROEP DUURZAAMHEID

meedenken en toetsen.

Sinds begin 2022 werken we binnen Demcon met een Focusgroep Duurzaamheid. Dit is een groep collega’s die zich via eigen initiatieven actief inzet op het gebied van duurzaamheid en meedenkt over de invulling van Creating Shared Value voor Demcon. De Focusgroep Duurzaamheid heeft op dit moment vier leden. Vanuit verschillende Demcon vestigingen hebben we een vertegenwoordiger in de Focusgroep. Op die manier krijgen we vanuit alle locaties de nodige input en fungeert de focusgroep als aanspreekpunt van en voor collega’s.

Content-Grants-Demcon

''van praten naar actie.''

Naast onze actieve inzet op duurzaamheid, pakken we ook de rol van klankbordgroep voor de CSV-activiteiten van Demcon. We kijken kritisch mee, proberen bepaalde zaken op de agenda te krijgen en zorgen dat er voldoende aandacht is voor de juiste duurzaamheidsonderwerpen. We willen graag de omslag maken van ‘praten over’ naar ‘echte actie’. We hadden het gevoel dat er binnen Demcon te weinig wordt gedaan op het gebied van duurzaamheid. Maar er gebeurt wel degelijk veel op dit vlak; het is alleen niet altijd zichtbaar. Hoog tijd om dit duidelijk en helder uit te dragen.

CSV SPEERPUNTEN

bijdragen aan een betere wereld.

De wereldwijde maatschappelijk problemen zijn groot, dus wordt er een grote positieve impact gevraagd. Vanuit Demcon willen we er echt toe doen, significante bijdragen leveren op meerdere gebieden. Dat vraagt om een omvangrijke ontwikkel- en productiecapaciteit en de juiste, bijpassende ondersteuning. Daarin investeren we en blijven we onszelf verbeteren.

 • care for the planet

  We werken aan technologische oplossingen voor morgen. Daarbij vinden we…

  Lees meer
 • fit for the job

  Bij Demcon hechten we waarde aan een fijne werkplek. We…

  Lees meer
 • innovate for societal challenges

  We ontwikkelen technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

  Lees meer
 • care for the planet

  We werken aan technologische oplossingen voor morgen. Daarbij vinden we…

  Lees meer
 • fit for the job

  Bij Demcon hechten we waarde aan een fijne werkplek. We…

  Lees meer
 • innovate for societal challenges

  We ontwikkelen technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

  Lees meer