21-06-2023

Demcon publiceert eerste jaaroverzicht Creating Shared Value

Delen

Investeren in meetbare impact

Demcon publiceert voor het eerst een jaaroverzicht Creating Shared Value met concrete initiatieven en cijfers. Daarmee legt het bedrijf verantwoording af over de inzet voor maatschappelijke impact en duurzaamheid in de projecten én in de eigen bedrijfsvoering. Die inzet zit in het DNA van de onderneming, gericht op het oplossen van complexe vraagstukken van technologische en maatschappelijke aard. Maar meten is weten. Dus is afgelopen jaar veel energie gestoken in het meetbaar en kwantitatief inzichtelijk maken van de maatschappelijke impact en duurzaamheidsprestaties.

Creating Shared Value (CSV) gaat om het creëren van gedeelde waarde op het vlak van maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, voeding, veiligheid en gezondheid. Hiermee wil Demcon directe bijdragen leveren aan verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Demcon heeft op het gebied van CSV drie speerpunten met elk twee onderliggende thema’s. Dat zijn ‘Care for the planet’ (CO2-neutraal, Sustainable Design), ‘Fit for the job’ (Vitaliteit, Diversiteit & inclusie) en ‘Innovate for societal challenges’ (Technologische oplossingen met impact, Start-ups & investments).

Investeren in CSV
CEO Dennis Schipper: “Dat laatste speerpunt is waar we het uiteindelijk voor doen: duurzame innovaties ontwikkelen voor de grote maatschappelijke vraagstukken. Daar werken we met z’n allen elke dag weer aan en daarvoor investeren we in startende en doorgroeiende technologiebedrijven die dezelfde ambitie hebben. Afgelopen jaar hebben we samen met partners ruim twee miljoen euro geïnvesteerd in zulke bedrijven, waarbij we CSV zwaar hebben laten meewegen in onze beslissingen. Ons streven is dat we 100% van onze investeringen baseren op Creating Shared Value. Ook bij de keuze voor nieuwe markten die we gaan bewerken, laten we ons leiden door CSV. Zo zijn we bijvoorbeeld actief geworden in Energy, waarvoor we waterstofproductiesystemen en innovatieve batterijtechnologie ontwikkelen.”

Duurzaamheid in ontwerp
Demcon zet nu een volgende stap door duurzaamheid in het primaire proces te integreren. Sustainable Design wordt onderdeel van de eigen werkwijze. Dat betekent bijvoorbeeld bij het ontwerpen van producten en systemen de mogelijkheden meenemen voor reparatie, hergebruik en verlaging van het energiegebruik. Er zijn trainingen voor Sustainable Design opgezet en in drie projecten is de methodiek al toegepast. Het streven voor dit jaar is dat 90% van de engineers de basistraining voor Sustainable Design heeft gevolgd.

Minder CO2 uitstoten, meer fietsen
Schipper: “Als we duurzame oplossingen voor onze klanten – en uiteindelijk voor de planeet – ontwikkelen, dan moeten we dat zelf natuurlijk wel op een duurzame manier te doen. Practice what you preach!” In 2022 heeft Demcon bijvoorbeeld de eigen CO2-uitstoot in kaart gebracht, zodat de doelstelling van 5% verlaging per jaar – in lijn met de science based targets en het beleid van de Nederlandse overheid – kan worden gemonitord. Een mijlpaal was vorig jaar de bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Enschede. Deze nieuwbouw voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen (BREEAM Outstanding). Verder wil Demcon serieus werk maken van het mobiliteitsbeleid, met een focus op meer fietsen. Zo fietste in 2022 47% van de medewerkers naar het werk; het streven is dit percentage boven de 50 te krijgen. Dat past natuurlijk ook bij het thema Vitaliteit.

Fit for the job
Schipper: “Dit alles kunnen we alleen bereiken met vitale en gezonde medewerkers. Daarom streven we naar een veilige en fijne werkplek, waar alle medewerkers ruimte voor eigen initiatief hebben en zich gewaardeerd voelen en zichzelf kunnen zijn. Hiervoor doen we al het nodige, maar in 2023 nemen we ook nieuwe initiatieven, want we zijn ambitieus.” Zo wil Demcon bijvoorbeeld de gezamenlijke deelname van medewerkers aan sportevenementen (vorig jaar acht keer) stimuleren en op het werk de balans in teams verbeteren. Het aandeel van vrouwen in technische functies (nu 18%) en van mannen in afdelingen met merendeel vrouwen (management & support stafafdelingen) wil ze verder vergroten. Er komen bijvoorbeeld trainingen voor leidinggevenden rond deze thema’s en een mentorprogramma voor diversiteit & inclusie (social buddy program).

Groeien
Schipper: “Zo blijven we als Demcon groeien, ook in de verantwoording voor ons duurzaam handelen. Ik ben blij dat we dat nu met ons eerste CSV-jaaroverzicht ook concreet kunnen laten zien.”

Bekijk hier het CSV-jaaroverzicht 2022.