Marktsegment

free-space optics.

De kwaliteit van de optische instrumentatie is de achilleshiel van veel aerospace-toepassingen – van satellietcommunicatie en astronomisch onderzoek tot observatie van klimaatverandering op aarde. Uitdagingen zijn de extreme omstandigheden, de beperkingen in volume en massa en de atmosferische verstoring van lichtstralen. Wij ontwikkelen geavanceerde optomechatronische systemen die voor deze toepassingen de gevraagde kwaliteit en nauwkeurigheid bieden.

OPTOMECHATRONICA

sturen op hoog niveau.

Voor betrouwbare, breedbandige communicatie tussen satellieten onderling en satellieten met grondstations moeten lasersystemen een extreem hoge pointing-nauwkeurigheid behalen. Het bewegen van de aarde en satellieten en de verstorende invloed van de atmosfeer maken dat tot een complexe uitdaging. Wij ontwikkelen optomechatronische oplossingen voor lasersatellietcommunicatie en andere toepassingen. Voorbeelden zijn een industriële variant van een stuurspiegel en systemen met vervormbare spiegels. Zo hebben we rond pointing-systemen, adaptieve optiek en laserbundels veel waardevolle kennis opgebouwd.

Slider-Case-FSM-Demcon-1

Fine steering mirror

contact-albert-borreman.jpg

"wij zijn baanbrekend in ontwikkelen en produceren."

Voor de ontwikkeling van free-space optics werken wij nauw samen in het FSO-consortium. Daar bieden we een unieke combinatie van onze kennis van optica, mechatronica en vision met onze productie-expertise. Zo leveren we geavanceerde optische producten die aardobservatie, baanbrekende astronomie en lasersatellietcommunicatie op grote, betaalbare schaal mogelijk maken.

Aerospace

meer marktsegmenten

thermal systems & control

In de ruimte is het uiterst koud en in de omgeving van…

Lees meer